hhrevision

Anmeldelse af HHrevi.dk

HHrevi.dk er blandt andet en bogføringsvirksomhed, der hjælper virksomheder med deres bogføring og regnskaber. Derudover hjælper HHrevision med momsregnskab, lønregnskab, betalinger, perioderegnskaber, hjælp til selvangivelse, budgetplanlægning, debitor- og kreditorbogholderi. Det er vigtigt at have styr på virksomhedens regnskab og bogføring, så det giver et retvisende billede af virksomhedens resultat.

Det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderi har en lang historie og kan dateres tilbage til 12-tallet. Metoden blev udbredt i Italien, hvor det var blevet udviklet af købmænd og bankmænd. I det dobbelte bogholderi tilhører alle konti 4 hovedgrupper, der er aktiver, passiver, omkostninger og indtægter.

Metodikken går meget simpelt ud på, at hver konto har en kreditside og debitside, og du skal debitere én side, hver gang du krediterer en anden og omvendt. Det dobbelte bogholderi har overlevet alle de år, fordi det er yderst effektivt og brugbart. Alle sider skal summeres til det samme, hvilket betyder, at det er nemt at overskue, om bogføringen er korrekt


Skriv et svar